Dialog cu cititorul: Marina Kreajeva


Impresiiile utilizatorilor despre carte, lectură, despre activitatea bibliotecii in general, impresii de calatorie, poezii ş.m.a..


Пани Марина Кряжева читает в нашей библиотеке с 2009 года. Она любезно согласилась познакомить посетителей блога Polonistica с книгами польских писателей из фонда библиотеки «A. Mickiewicz». Эти книги вызвали у неё большой интерес. 

                                              * * *

Януш Корчак хорошо известен нам как автор книги «Король Матиуш Первый». Однако помимо этой истории для детей он написал более 20 других книг.
Повесть о банкротстве маленького Джека впервые увидела свет в 1924 году. Местом действия автор выбрал Америку, однако с таким же успехом описанные в книге события могли происходить в Аргентине, Германии или Швеции – а также в Польше или в Молдове. Хотя современному читателю стиль изложения может показаться несколько старомодным, история не перестает от этого быть жизненной и мудрой, поскольку в ней идет речь об универсальных принципах предпринимательства.
В повести разъясняются основополагающие коммерческие и экономические понятия. Прочтя эту книжку, вы поймете, что такое: капитал, скидка, реклама, счет, бухгалтерские книги, кредит, смета, риск, опт, убыток, административные расходы, конъюнктура, банк, налоговая инспекция, нотариус, кредитно-сберегательная касса, продажа в рассрочку, гарантия, пассивы, активы, заемщик, кредитор, обеспечение, средства, фрахт, обязательство, бюджет. Всю эту информацию вы получите не из научных определений, а из рассказа о том, что произошло с американским подростком по имени Джек.
История банкротства Джека Фултона начинается с того, что его назначают заведовать классной библиотекой. Джек покупает на полученные в подарок деньги новые интересные книжки для библиотеки. Дела у библиотеки идут так хорошо, что ученики решают создать собственный кооператив. Их инициатива получает поддержку, средства кооператива растут, дополнительно закупается спортивный инвентарь (коньки и мячи). Ожидания и потребности учеников быстро возрастают, что выливается в решение приобрести в кредит два велосипеда.
Правда, предприятие закончилось крахом (велосипеды украдены), но в конце книги полиция находит их, и появляется шанс, что в следующем учебном году кооператив возобновит свою деятельность. Предпринимательству всегда сопутствует риск краха и убытков, но без риска невозможно добиться успеха.
История Джека рассказана легким, доступным и простым для понимания языком, поэтому рекомендую эту книгу в качестве учебной литературы всем читателям библиотеки им. А. Мицкевича, изучающим польский язык.
На интернет-портале цифровой народной библиотеки «Полона» (www.polona.pl ) со временем будут выложены все произведения Корчака. Наряду с книгами о короле Матиуше (две классические книги для детей «Король Матиуш Первый» и «Матиуш на необитаемом острове») сейчас там можно найти повести «Дети улицы» и «Дитя гостиной», рассказы «Роковая неделя» и «Бобо», фантазийная история «Когда я снова буду маленьким», сатира «Глупости». Впоследствии там также появятся книги, переизданные в 2013 году: «Кайтусь-чародей», «Дневник» и «Банкротство маленького Джека».


Nowości z biblioteki A. Mickiewicz:
Jedna z książek ostatnio dołączonych do zbiorów biblioteki A. Mickiewicz –
Najbardziej znana książka tego autora – to Król Maciuś Pierwszy. Ale jest on autorem ponad 20 książek.
Opowieść o bankructwie małego Dżeka została po raz pierwszy opublikowana w 1924 roku. Autor umieścił jej akcję w Ameryce. Równie dobrze jednak mogłaby być ona zlokalizowana w Argentynie, Niemczech czy Szwecji – także w Polsce albo w Mołdawii. Z dzisiejszego punktu widzenia może książka wydać się nieco staroświecka, ale dzięki temu, ze mówi o uniwersalnych zasadach przedsiębiorczości, nie przestaje być historią mądrą i życiową.
Opowieść przybliża podstawowe pojęcia handlowe i gospodarcze. Po jej lekturze czytelnik będzie rozumiał, co to kapitał, rabat, reklama, rachunek, księga handlowa, kredyt, kalkulacja, ryzyko, hurt, strata, wydatki administracyjne, koniunktura, bank, urząd podatkowy, notariusz, kasa pożyczkowa, sprzedaż na raty, gwarancja, pasywa, aktywa, dłużnik, wierzyciel, ubezpieczenie, majątek, fracht, zobowiązanie, budżet. Wiedza ta jest przekazywana nie poprzez definicyjne ujęcia, ale poprzez opisy doświadczeń nastolatka.
Historia bankructwa Dżeka Fultona zaczyna się od prowadzenia biblioteki uczniowskiej w klasie. Dżek nabywa nowe atrakcyjne książki z podarowanych mu pieniędzy. Działalność biblioteczna rozwija się tak dobrze, ze jej skutkiem jest założenie uczniowskiej spółdzielni. Ta inicjatywa szybko zyskuje uznanie, majątek spółdzielni rośnie i może ona dodatkowo zakupić sprzęt sportowy. Oczekiwania i potrzeby szybko się zwiększają – stad decyzja o zakupie dwóch rowerów na kredyt.
Przedsięwzięcie kończy się, co prawda, niepowodzeniem (rowery zostają skradzione), ale w zakończeniu policja ich odzyskuje i pojawia się szansa na kontynuowanie działalności. Działalności handlowej zawsze towarzyszy ryzyko niepowodzenia i poniesienia strat. Bez ryzyka nie można jednak odnieść sukcesu.
Język tej opowieści jest łatwy i prosty do zrozumienia – dla tego tez polecam książkę jako bardzo dobrą lekturę dla studiowania języka polskiego wszystkim czytelnikom biblioteki A. Mickiewicz.

Na platformie Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona (www.polona.pl) mają znaleźć się wszystkie książkowe dzieła Korczaka. Oprócz książek o królu Maciusiu (dwie klasyczne pozycje dla dzieci „Król Maciuś Pierwszy” i „Maciuś na wyspie bezludnej”) są na razie dostępne powieści „Dzieci ulicy” „Dziecko salonu”, opowiadania „Feralny tydzie” „Bobo”, fantazję „Kiedy znów będę mały”, satyryczne „Koszałki opałki”. Potem do tej grupy dołączą książki wydane w 2013 roku w wersjach książkowych: „Kajtuś 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s