POLONEZII ÎN CĂRŢI: Lev Tolstoi ”Război şi pace”

Înainte de a scrie acest roman, Lev Tolstoi a dorit să realizeze o evocare a răscoalei adevarul-colectia-completa-lev-tolstoidecembriştilor din 1825, însă evenimentele care se întâmplau în acea perioadă în Rusia ţaristă, l-au făcut să-şi lărgească cadrul în timp şi în spaţiu. Tolstoi a realizat o adevărată epopee a Rusiei de-a lungul unui deceniu şi jumătate (1805-1820), una din perioadele cele mai dramatice şi mai eroice ale istoriei sale.
Evenimentele istorice care constituie subiectul acestui roman sunt războaiele purtate împotriva lui Napoleon, de la campania premergătoare bătaliei de la Austerlitz (1805), până la invadarea Rusiei de către francezi (1812), incendierea Moscovei şi dezastruoasa retragere a invadatorilor.
Pe de o parte, sunt prezentate realităţile războiului, iar pe de altă parte, cele ale perioadei de pace: lumea saloanelor din Petersburg şi Moscova, intrigi, femei, iubiri, dezamăgiri etc.
Dintre cele peste 500 de personaje care apar în roman, un loc aparte este ocupat de prinţul Bolkonski, contele Bezuhov şi contele Rostov – reprezentanți ai familiilor aristocrate din acele vremuri. Război şi pace, oferă modele de caractere puternice, născute din vâltoarea războiului, romancierul fiind un adevărat maestru al construirii personajelor atât de numeroase şi de diverse din punct de vedere al tipologiei. 19napoleonDin mulţimea de personaje pe care le întâlnim în romanul lui Tolstoi, câteva dintre ele îi aparţin Ducatului Varşoviei, fostul stat polonez, înfiinţat de Napoleon Bonaparte în 1807 pe teritoriul polonez, cedat de Prusia conform Tratatului de la Tilsit. În acea perioadă din Armata Napoleoniană, făcea parte un numeros contingent de polonezi pe care îi descoperim în roman, dar și conţi polonezi şi femei al acelui ţinut: Pan Przebyszewski; contelui Willarsky; conte Zilinsky; contelui Goluchowski; pani Przazdecka; pani Borzozowska.

Se descoperiseră cauzele acelei noutăţi, socotită până atunci de necrezut şi de neadmis, că ruşii fuseseră învinşi. Acele cauze erau: trădarea austriecilor, proasta aprovizionare a armatei, trădarea polonezului Przebyszewski şi a francezului Langeron, nepriceperea lui Kutuzov, precum şi tinereţea şi lipsa de experienţă a împăratului.

Pentru că te duci la Petersburg, înmânează asta contelui Willarsky (scoase portvizitul, luă o hârtie mare, împăturită în patru, şi scrise pe ea câteva cuvinte). Într-o seară, Pierre primi vizita tânărului conte polonez Willarsky, pe care îl cunoscuse din întâmplare în societatea petersburgheză. Tot timpul drumului, Willarsky fu zgârcit la vorbă. La întrebarea lui Pierre referitoare la ce trebuie să facă şi cum să răspundă, Willarsky nu-i dezvălui decât că, fraţi mai vrednici decât el îi vor pune întrebări şi că Pierre nu trebuie decât să spună adevărul. Cu zâmbetul luminos ca de copil, cu paşi timizi, înainta cu un picior încălţat şi cu celălalt desculţ, condus de sabia lui Willarsky, pe care acesta i-o lipise de pieptul gras şi dezvelit.

Boris locuia înpreună cu un alt aghiotant, bogatul conte polonez Zilinsky, care, ca toţi polonezii crescuţi la Paris, se dădea în vânt după francezi şi, cât au stat la Tilsit, n-a fost zi în care acesta şi Boris să nu aibă la masă ofiţeri francezi. Contele Zilinsky, se vedea clar, nu era câtuşi de puţin bucuros de acest musafir rus care-i strica anturajul şi nu-i adresă niciun cuvânt.

Oricât de absurd i se părea gândul că pleca fără să vândă contelui Goluchowski cei trei cai şargi pe care acest conte polonez se arătase gata să-i cumpere şi pe care el pusese prinsoare că î-i va vinde cu două mii de ruble, oricât de curios i se părea faptul că se va ţine fără el balul pe care husarii urmau să-l dea în cinstea pannei Przazdecka, pentru a le face în ciuda ulanilor care dăduseră un bal în cinstea pannei Borzozowska, ştia că trebuie să părăsească lumea asta senină şi minunată ca s-o apuce spre alta unde totul era aiureală.

Când aghiotantul, care se întoarse lângă împărat, găsi momentul potrivit şi îşi permise să atragă atenţia împăratului asupra devotamentului polonezilor faţă de persoana sa, omul scund în tunică cenuşie se ridică şi începu să se uite din când în când, la ulanii care se înecau, distrăgându-i atenţia.

Pentru a descoperi mai mulţi polonezi în romanul lui Lev Tolstoi, vă îndemnăm să citiţi această capodoperă a literaturii universale, care a fost şi va rămâne în vogă încă multe secole.

Lectură plăcută!

Из жизни розы – Габриеля Запольская

%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%8d%d0%bb%d1%8fНастоящее имя  польской актрисы и писательницы Габриэли Запольской (Gabriela Zapolska) — Мария Габриеля Стефания Корвин-Пётровская. Она была актрисой и автором пьес, сатирических комедий, повестей и рассказов. Габриэля родилась  30 марта 1857 года на Украине (село Подгайцы) в семье польских дворян. Её отец, Винцент Корвин-Пйотровский, был глубоко верующим человеком. В  его роскошном доме (имение Киверцы) отдельное помещение  занимала часовня, где   он проводил много времени в молитвах. Он собирался даже совершить паломничество в Иерусалим, но из-за  протестов жены паломничество не состоялось. Но каждое утро Винцент совершал длительные прогулки вокруг Киверцов  и спустя несколько лет преодолел расстояние, равное пути до Святой земли. Вместе с тем  он был гостеприимным хозяином: устраивал балы и приемы в своем имении, однажды  у него в гостях был русский царь Александр II.
Габриэля получила  начальное образование дома, затем училась в научно-воспитательном институте во Львове. В 19 лет она вышла замуж за поручика царской гвардии Константина Снежко-Блоцкого, но, как оказалось, он женился с расчетом на большое приданое. Узнав, что приданое жены составляет 17 тысяч рублей и еще 8 тысяч она получит после смерти отца, Константин посчитал себя обманутым. Ему не смогли доказать, что все имение в Киверцах стоит 150 тысяч рублей, так что вскоре брак распался. Опыт неудачного замужества заставил Габриэлю  сделать вывод, что мужчины – олицетворение зла и несчастий для женского мира. Её карьера актрисы началась в 1882 году. Возможно,  желание выступать на сцене передалось ей от матери – примы-балерины  Варшавского оперного театра.   Вначале она  гастролировала по стране в составе любительских театральных трупп. Затем, с 1889 года, стала выступать как zapolskaпрофессиональная актриса. К сожалению, Габриэля обладала неуживчивым характером. Считая, что ее недооценивают, она конфликтовала с коллегами и в конце концов, покинув Польшу, уехала в Париж. Там она выступала в знаменитом театре Либре, а затем в де Лувре, работавшем в стиле модерн. Но в Париже ей не удалось добиться успеха. Габриэля вернулась в Польшу и вновь стала играть в провинциальных труппах. И все-таки  в ее театральной карьере наступил момент, когда она, получив приглашение в Краковский театр, возглавляемый Тадеушем Павликовским, успешно выступала. Почти одновременно с началом театральной карьеры Габриэля Запольска дебютировала как писатель. Её первый  рассказ назывался «Один день из жизни розы» (1881). Она много публиковалась во Львовской прессе, печатала новеллы и рассказы. Позже были написаны «Малашка» (1883), «Каська Кариатида»(1885), «Чистилище» (1889), которые сразу же стали предметом споров, вызванных их подчеркнутым натурализмом. В повестях: «О чем не говорится»(1909) и «О чем даже думать не хочу» (1914) Запольска  поднимала проблемы проституции и других пороков общества. Она написала много новелл, рассказов и пьес, но все они по долгожительству на театральной сцене не могут сравниться с «Моралью пани Дульской», отметившей свое 100-летие.  Именно это произведение Габриэли Запольской  стало наиболее известным, хотя  по своему  художественному уровню оно проигрывает написанному в расцвете сил. Несмотря на отрицательное  отношение к мужчинам, в ноябре 1901 года Габриэля снова вышла замуж за художника Станислава Яновского. Это было нелегкое время для Габриэли. Её истощили нервные болезни, начало падать зрение, угрожала полная слепота, она пристрастилась к кокаину. Но Станислав Яновский, который был на одиннадцать img_5754лет моложе жены, по-настоящему любил ее. С 1904 года Запольская с мужем постоянно жила во Львове, создала совместно с ним театральную труппу и вместе с ней гастролировала по Галиции.  В 1912 году она принимала участие в организованном в Праге писательском Форуме польских женщин. Она была также членом Актерской комиссии театральных премьер. Во время Первой мировой войны Станислав Яновский воевал в австрийском уланском полку на Волыни и как офицер, имеющий много наград,  добился, чтобы его жене платили пенсию. Но хотя брак со Станиславом Яновским продлился почти 20 лет, он был трудным испытанием для обоих. Две творческие личности, каждая из которых требовала признания своего таланта, плохо уживались вместе. Последние годы жизни Габриэля Запольская прожила в полном одиночестве. Она умерла в 1921 году,  21 декабря и  была похоронена на Лычаковском кладбище во Львове на Аллее Заслуженных.

Sursa: wirade.rulivelib.ruday.kyiv.ua

Record de vizite la mina Salina Wieliczka

feature-wieliczka-salt-mine-secret-underground-citiesVestita mină din sudul Poloniei, Salina Wieliczka, a atras 1,5 milioane de vizitatori de la începutul anului 2016. A realizat un record absolut, având în vedere că în 2015, Salina a fost vizitată de aproape 1,4 milioane de vizitatori. Turiștii străini reprezintă aproape o jumătate din total, cu cei din Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și Spania în fruntea listei.

Mina Salina Wieliczka a fost construită la mijlocul secolului al XIII-lea. Ea este situată la 327 m. adâncime, iar coridoarele sale subterane au o lungime de 300 km. Pentru turiști mina a fost deschisă la sfârșitul secolului al 18-lea. În prezent traseul pentru vizitatori este de 3.5 km și include zeci de statui sculptate în sare, o capelă și chiar un lac.
Cea mai mare parte a incintelor subterane au fost transformate, una în cafenea, o alta în cinematograf, ba chiar și în oficiu poștal. De asemenea, aici există un centru de reabilitare privată și complex de wellness. Mulți bolnavi, care suferă de afecțiuni ale căilor respiratorii cum ar fi bronșitele cronice și alergiile astmatiforme, vin la Wieliczka, la tratament. Aerul conținut de galeria numărul 5, lipsit de bacterii, le este benefic acestor pacienți pentru ameliorarea afecțiunilor de care suferă.
Important este faptul că în mină se păstrează o temperatură constantă pe tot parcursul wieliczka-salt-mine2anului de 15 grade, fiind suficient de răcoare cât vizitatorii să-și o haină mai groasă chiar şi vara.
Pentru a face față numărului tot mai mare de vizitatori, este planificată construirea unui centru turistic modern.
De-a lungul anilor, Salina Wieliczka a primit oaspeți notabili precum Papa Ioan Paul al II-lea, Fryderyk Chopin, Nicolaus Copernicus, Johann Wolfgang von Goethe, Dmitri Mendeleev, Bolesław Prus, Ignacy Paderewski, Robert Baden-Powell, fostul președinte SUA Bill Clinton și mulți alții.
În 1978 Mina de sare, Salina Wieliczka a fost inclusă în lista inițială UNESCO a Patrimoniului Mondial.

Sursa: thenews.plwikipedia.org