Zece locuri din Varşovia care nu mai există (Partea II)

Podul Kerberdza (Astăzi – most Śląskkierbedz_bridge_1900o–dąbrowski)
Podul Kerberdza, este primul pod permanent, construit peste fluviul Vistula, care unea ambele părţi ale Varşoviei, dat în expoatare în anul 1864. Podurile anterioare, care făceau posibilă trecerea pe Vistula, erau construite din lemn, iar iarna erau dezasamblate, polonezii traversând fluviul pe gheaţă. Proiectul noului pod a fost elaborat de către inginerul lituanian Stanislav Kerberdz, cel care a devenit cunoscut după ce a construit şi primul pod permanent peste Neva, în Sankt Peterburg. Podul era situat pe 5 suporturi de piatră care au rezistat bombardamentelor germanilor. Lungimea podului de metal, constituia 474 metri, pe el deplasându-se tramvaiele, căruţele sau se plimbau pietonii. Podul a fost distrus în timpul celui de-al II Război Mondial, păstrându-se doar coloanele. Arheologii subacvatici găsesc şi până astăzi, pe fundul Vistulei, elemente ale podului. În imediata apropiere a fostului pod Kerberdza, a fost construit un alt pod, care astăzi se numeşte Most Śląsko–dąbrowski.

Circul Stanevskii (Astăzi – ul. Okólnik)cyrk-staniewskich-1
Una din cele mai îndrăgite distracţii ale Varşoviei vechi a fost circul. Din clădirea cu 8 etaje şi o sală unde încăpeau peste 3 mii de spectatori, astăzi nu a mai rămas nici urmă. Pe lângă clovni, trucuri acrobatice, trântaci, femei cu barbă, circul s-a remarcat prin arena sa de apă. Locul de culta a existat în Varşovia din anul 1882, iar în septembrie 1939, a dispărut de pe faţa pământului. Forţele aeriene naziste, au distrus colosala clădire cu o râvnă deosebită.

Editura Gebethner i Wolff (Astăzi – ul. Zgoda 12)
Această editură, era locul obligatoriu pe care trebuia să-l cunoască orice iubitor de carte din acele vremuri, actualmente aici se află centrul comercial „Wiecha”. În locul unei parcări ale acestui centru, până la revolta din Varşovia aici a existat o excelentă casă de piatră, care amintea despre un castel alpin. Clădirea a fost proiectată de către Bronislav Rogovskii, la primul etaj aflânduse un mare magazin de cărţi scoase de sub tiparul editurii lui Gebethner şi Wolff, iar la etajele superioare erau apartamente luxoase. Gebethner şi Wolff, au fost adevăraţi magnaţi ai pieţii editoriale, ei editau publicaţii periodice, note muzicale, cărţi şi traduceri străine. Astăzi din păcate pe aceste locuri nu mai putem găsi această editură, nu ne rămâne decât să mergem la librării sau biblioteci pentru a căuta cărţile lui Gebethner şi Wolff.

kino-moskwaCinematograful Moscova (Astăzi – ul. Puławska 17)
Iniţial acest cinematograf  trebuia să se numească „Varşovia Seara” (Wieczór Warszawy), dar din motive de siguranţă, au hotărât să-l numească în cinstea capitalei „frăţeşti” şi anume Moscova. Proiectul cinematecii a fost încredinţat lui Kazimir Malevich şi Stephan Putovski, dat în exploatare în anul 1950 (fiind al 11-lea cinematograf în Varşovia). În apropierea clădirii, erau sculptaţi doi lei, fiind şi unica amintire care a rămas în urma demolării. Cinematograful „Moscova”, se deosebea nu doar prin exterior dar şi prin repertoriul său, familiarizând locuitorii Varşoviei cu evenimentele din cinematografia mondială. Având o capacitate de 1200 locuri şi o acustică deosebită, cinematograful a fost demolat în 1997, astăzi acolo găsindu-se un centru comercial.

Supersam (Astăzi – ul. Puławska 2)supersam
În anul 1930, aici trebuia să crească un „zgârâie nori” de 70 de metri înălţime, dar războiul a curmat planurile, şi aici pentru prima dată în 1967 apare primul magazin de autodeservire din Polonia. Mulţi arhitecţi, considerau acest edificiu ca unul dintre cele mai impresionante clădiri a postmodernismului postbelic. Clădirea din beton şi oţel părea zburătoare, datorită acoperişului specific, iluminării şi pereţilor din sticlă. În anul 2006 clădirea a fost distrusă, iar mulţi au considerat aceasta o greşeală enormă, în locul lui a fost construită o nouă clădire în care se află astăzi un centru comercial.

                            Din fericire, fiecare generaţie îşi găseşte locurile sale preferate.

Sursa: culture.pldestinatiidevazut.wordpress.cominfotour.roorthodoxwiki.orgpolona.pl.