Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego

1912_grabskiProgram Stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu

PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO
ROK AKADEMICKI 2017/2018 – IX EDYCJA

MOŻESZ ZOSTAĆ NASZYM STYPENDYSTĄ, JEŻELI:

  1. masz polskie pochodzenie z kraju byłego ZSRR (Karta Polaka, świadectwo urodzenia, karta stałego pobytu na podstawie polskiego pochodzenia);
  2. jesteś studentem kierunku ekonomicznego na polskiej uczelni na terenie RP lub w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku;
  3. nie płacisz za studia (wyjątek – wileńska filia UwB) i są to studia stacjonarne;
  4. masz mniej niż 1350 zł miesięcznie (300 euro) na utrzymanie się na studiach w roku akademickim 2017/2018;
  5. uczestniczysz w wolontariacie, pracy studenckich kół naukowych w wymiarze 40 godzin w skali roku akademickiego i kursach szkoleniowych z zakresu ekonomii w wymiarze 20 godzin w skali roku akademickiego;
  6. twoja średnia wynosi co najmniej 3,5 lub jeżeli jesteś studentem I semestru I, II lub III stopnia i twoja punktacja rekrutacyjna wynosi co najmniej 70%.

Więcej informacji na stronie www Programu:

http://www.stypendium.org

Zespół Programu Stypendialnego
Fundacji Wileńszczyzna