BIBLIOTECA "A. MICKIEWICZ"

Ideea deschiderii la Chişinău a Bibliotecii de cultură şi literatură polonă îi aparţine Excelenţei Sale, Domnului ex-Ambasador al Poloniei în R. Moldova Piotr Marciniak, fiind lansată încă în 2005. Proiectul a fost susţinut de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi aprobat în baza Deciziei Departamentului Cultură al Primăriei Chişinău nr. 219/01-15 din 28.09.2005. A finanţat proiectul Wspolnota Polska (Varşovia) – organizaţie care susţine etnia poloneză în alte ţări ale lumii. Respectivul proiect a prevăzut reparaţia capitală a sediului, procurarea mobilierului, echipamentului tehnic (calculatoare, combină muzicală, aparat foto digital, TV) şi constituirea colecţiei de carte poloneză. Această iniţiativă de mare importanţă culturală are ca scop principal extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor informaţionale pentru chişinăuieni, accesul la informaţie pe diferite suporturi în limba maternă a polonezilor din R. Moldova.
Proiectul a fost cu succes realizat şi astfel, în şirul bibliotecilor publice pentru minorităţi naţionale şi-a ocupat locul său şi Biblioteca de cultură şi literatură poloneză „Adam Mickiewicz”. Pe parcursul anilor 2005-2007 am fost vizitaţi de senatori, oameni de afaceri, ziarişti din Polonia, deputaţi ai Seimului polonez. Toate delegaţiile au acordat o atenţie majoră bibliotecii, manifestînd un interes deosebit faţă de activitatea Bibliotecii „Adam Mickiewicz”, în calitate de Centru cultural al etnicilor polonezi. Decizia de a deschide Biblioteca Poloneză „A. Mickiewicz” a fost un punct forte pentru îmbunătăţirea, diversificarea şi dezvoltarea colecţiei pe diferite suporturi. Paralel cu achiziţia de carte română, am completat considerabil fondul de carte poloneză. Majoritatea absolută a colecţiilor în limba poloneză au ajuns la noi prin donaţii.
Donatori: ex-Ambasadorul Piotr Marciniak (circa 100 cărţi, casete şi reviste), Institutul Polonez din Bucureşti, director Jaroslaw Godun (circa 200 ex.), Ambasada şi Consulatul Poloniei la Chişinău (534 ex.), organizaţia „Polska Wiosna w Moldawii”, persoane particulare. Vom prezenta, pe scurt, principalele domenii şi serii pe care le deţine acum BP „A. Mickiewicz”.
Opera scriitorilor polonezi, sec. XIX-XX, manuale pentru alolingvi, în ajutorul studierii limbii poloneze, cărţi pentru copii, dicţionare ale limbii polone – explicativ, frazeologic, ortografic, cu CD, literatură de cultură generală, de istorie, artă, religie. Avem un număr mare de albume ilustrate, inclusiv despre Papa Ioan Paul II, albumul Arta Poloniei, opera completă a lui Adam Mickiewicz, CD şi casete audio cu tematică diversă, ghiduri turistice, atlase şi hărţi. Cărţile provin din diverse colecţii şi serii: Klasycy wspolczesnej literatury polskiej, Mys`li humanistyczne, Modernizm w Polsce, Biblioteka polska, Dzieje Narodu i Panstwa Polskiego, Lektury polonistyczne ş.a. Toată literatura în limba poloneză, cărţile donate şi CD au îmbogăţit colecţia bibliotecii şi au oferit o şansă în plus etnicilor polonezi din Chişinău şi R. Moldova, să citească în limba maternă, să se

informeze referitor la istoria, cultura, religia, politica Poloniei, relaţii interetnice şi interstatale. Aşadar, biblioteca poate realiza prevederile Declaraţiei de la Copenhaga „Diversitate culturală şi lingvistică”, de a asigura efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul istoriei, limbii şi culturii minorităţilor naţionale. Biblioteca „A. Mickiewicz” a fost deschisă pentru toţi beneficiarii, într-un impresionant cadru festiv, la 11.11 2007, de Ziua Independenţei Republicii Polonia. La inaugurarea bibliotecii au participat înalţi oaspeţi: Excelenţa Sa Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Poloniei în R. Moldova K. Suprowicz, domnul Primar General al municipiului Chişinău D. Chirtoacă, pretorul sectorului Centru V. Şarban, ataşatul cultural al Poloniei dna Iolanta Krasnodeska, Ana-Lucia Culev – Primăria Chişinău, domnii L. Gorceac, I. Ţurcanu – Direcţia Cultură a municipiului, scriitori, ziarişti, bibliotecari, reprezentanţi ai etnicilor polonezi din Chişinău şi Bălţi, profesori de limbă poloneză. Cei care au luat cuvîntul la inaugurare s-au referit la bogăţia şi varietatea culturii polone, au accentuat importanţa modelului polon de demnitate naţională şi europeană, exprimînd mulţumiri persoanelor şi instituţiilor care au contribuit la deschiderea în capitala R. Moldova a unui centru cultural şi informaţional al unei ţări în dezvoltare, membră deplină a Uniunii Europene şi a NATO. Biblioteca aşteaptă toţi doritorii de carte şi lectură. Strategia Bibliotecii „A. Mickiewicz” este de a deveni Centru informaţional şi cultural pentru grupul etnic polon şi pentru toţi cei care doresc să cunoască cultura, obiceiurile, istoria, limba şi literatura polonă, precum şi pentru satisfacerea necesităţilor informaţionale din diferite domenii. Astăzi în structura Bibliotecii „A. Mickiewicz” sunt: sala de studiu, oficiul copii şi oficiul împrumut. Colecţia constituie 22659 documente, din care în limba polonă – 959. Oferim servicii informaţionale, de asistenţă şi îndrumare, bibliografice, acces la Internet, servicii extramuros – adică acolo, unde sunt solicitate – şcoli, licee, grădiniţe de copii, la domiciliu. Biblioteca dezvoltă legături eficiente cu comunitatea, administraţia publică, Societatea Polonezilor din R. Moldova, întreţine parteneriat cu ONG-uri, instituţii de învăţămînt şi culturale. Toleranţa multiculturală, extinderea serviciilor, punerea în prim-plan a preferinţelor utilizatorilor, incluziunea socială, vor promova, sperăm, cu succes, imaginea Bibliotecii „Adam Mickiewicz” în societate.

 

3 gânduri despre „BIBLIOTECA "A. MICKIEWICZ"

  1. Mama mea îmi spunea mereu când eram copil: ,,Timpul în care citești o carte nu trece în zadar''. Susțin idee, pentru că biblioteca aceasta ma făcut să simt gustul timpului care nu trece în zadar…

    Apreciat de 1 persoană

Comentariile sunt închise.