Donaţie de carte polonă, cu autografe

Arta Poloneză : din colecţiile Muzeului Naţional de Arte Plastice al Republicii Moldova = Sztuka Polska : ze zbiorow Narodowego Museum Sztuk Pieknych Republiki Moldova = Polish Art : From the collections of the National Museum of Fine Arts of the Republic of Moldova / aut. textelor Grochala, Anna; Zaleski, Krzystof. – Chişinău.: Prometeu, 2001. – 104 p. 

(Читателям польской библиотеки имени «А. Мицкевича» – почитателям изобразительного искусства. В этой книге собраны сведения о произведениях польских мастеров хранящихся в коллекции Национального художественного музея. С уважением, в день двухлетнего юбилея библиотеки. Лариса Михайло, 9.11.2009)


Bodrug, Ion. Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc . – Chişinău : Î.S.F.E . – P. “Tipografia Centrală”, 2006. – 208 p.

 (Bibliotecii de cultură şi literatură Polonă „A. Mickiewicz”. Cu urări de succese în munca de renaştere a culturii polonezilor din Republica Moldova, dezvoltării relaţiilor de prietenie între popoarele prietene, moldav şi polon. Din partea autorilor I. Bodrug, doctor conferenţiar, cercetător A.Ş.M., 08.11.2010 Bodrug Ion – autor, doctor conferenţiar, cercetător A.Ş.M.)


Ciobanu-Ţurcanu, Viorica. Relaţii interetnice în Republica Moldova / Viorica Ciobanu-Ţurcanu. – Chişinău : Pontos, 2005. – 208 p

(Donaţie cititorilor bibliotecii. „A. Mickiewicz” cu mult respect din partea autoarei, 3 mai 2009Ciobanu-Ţurcanu, Galina – Doctor în Istorie, Conferenţiar universitar la Universitatea de Stat «A. Russo» din oraşul Bălţi.)


Fiut, Aleksander. A fi (sau a nu fi) central — european / Aleksander Fiut. – Bucureşti : Do MinoR, 2007. – 225 p.


(Для библиотеки им. „Адама Мицкевича”, 12.12.2007)
Kasterska, Marya. Confluenţe spirituale româno-franco-poloneze / Marya Kasterska ; culegere : Marin Diaconu, Virginia Marinescu trad. textelor din limbile poloneză şi franceză : Virginia Marinescu – Craiova : Aius Printed, 2010. – 232 p.
(Omagiu Bibliotecii Poloneze “Adam Mickiewicz” din Chişinău. Vasile Şoimaru, 07.10.12)
Panaitescu, Petre P. Călători poloni în ţările române / Petre P. Panaitescu. – Iaşi : Domino, 1999. – 224 p.

(Donaţie Bibliotecii „A. Mickiewicz” 29.04.2008. Sobieski-Camerzan, Gheorghe – avocat)

Petrencu, Anatol. Polonezii în anii celui de-al doilea război mondial / Anatol Petrencu. – Chişinău : Cartdidact, 2004. – 240 p.
(Lucrătorilor şi cititorilor Bibliotecii Poloneze din Chişinău cu urări de sănătate şi cunoaştere a civilizaţiei polone în ziua inaugurării Bibliotecii. Alcătuitorul culegerii A.P.,11.11.2007 Petrencu Anatol – istoric.)

Zabolotnaia, Lilia. Raporturile dinastice şi rolul „diplomaţiei de mariaj” în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XIV-lea — mijlocul secolului al XVII-lea / Lilia Zabolotnaia. – Chişinău : [s.n], 2004. – 192 p.
(Donaţie din partea Consulatului Republicii Polonia în Moldova, 11.12.2008)