O nouă donaţie de carte

Cu prilejul festivalului Unitate prin diversitate, care a avut loc pe 21 septembrie 2014 la Chişinău, Ambasada Republicii Polonia a făcut o frumoasă donaţie bibliotecii „A. Mickiewicz” – un set de 5 cărţi dedicate Poloniei.
Editate de Polish Tourist Organization, ele reprezintă nişte ghiduri turistice pentru oricine doreşte să viziteze Polonia sau să afle mai multe despre ţară, oraşe şi oameni.
1. Poland: UNESCO. – Warszawa: Polish Tourist Organisation, 2013. – 64 p.
În această carte veţi afla care sunt oraşele, castelele, parcurile naţionale incluse în lista UNESCO, ca locuri şi monumente de o deosebită valoare istorică şi culturală: Cracovia, Wroclaw, Old Town, Torun, Varşovia, Zamosc, Parcul Naţional din Białowieza etc.


2. Poland: Culture and Art. – Warszawa: Polish Tourist Organisation, 2013. – 64 p.
Polonezii sunt cunoscuţi ca o naţiune ce iubesc muzica, dansul, folclorul. Poland: Culture and art povesteşte despre diversele festivaluri din Polonia: Festivalul muzicii lui F. Chopin, Festivalul muzicii clasice, Festivalul de teatru şi operă,  Festivalul filmului CAMERIMAGE. Mai puteţi afla şi despre polonezii Laureaţi ai Premiului Nobel, despre arhitectura poloneză şi despre portul naţional.


3. Poland: Wild nature. – Warszawa: Polish Tourist Organisation, 2013. – 64 p.
Ghidul ne reflectă natura minunată a Poloniei: flora şi fauna, parcurile naţionale, râurile Vistula şi Oder, cele 9000 de lacuri, Marea Baltică, munţii Carpaţi, munţii Tatra etc.

4. Poland: Castles and palaces. – Warszawa: Polish Tourist Organisation, 2013. – 64 p.
Este un ghid al celor mai luxoase palate şi castele din Polonia: Malbork, cel mai mare castel din lume după suprafață și una dintre cele mai mari construcții de cărămidă din Europa, Golub-Dobrzyn, Castelul regal din Varşovia, Parcul regal Lazienki, Castelul din Lublin, Castelul Wawel şi multe alte monumente de o rară frumuseţe, care sunt ocrotite de stat.


5. Poland: Health resorts and spas. – Warszawa: Polish

Tourist Organisation, 2013. – 64 p.

„Veniţi în Polonia după sănătate!”,- ne îndeamnă autorul acestui ghid. Staţiuni balneare în munţi, centre de sănătate, spa, sanatorii, păduri şi litoralul Mării baltice – toate sunt la dispoziţia polonezilor şi a oaspeţilor din alte ţări.


Vă aşteptăm cu drag la bibliotecă pentru a lectura aceste minunate cărţi. Nu rataţi şansa de a vă documenta despre o ţară de vis – Polonia!

Cărţi polone, în limba română

Tokarczuk, Olga. 

Rătăcitorii/OlgaTokarczuk;trad.deCristina Godun.  Bucureşti: 
Art, 2012

Romanul Rătăcitorii de Olga Tokarczuk este câştigătorul Premiului Nike, cea mai prestigioasă recompensă literară din Polonia. Şi nu o dată, ci de două ori: a primit şi premiul juriului, şi pe cel al cititorilor. Apoi a urmat recunoaşterea internaţională, volumul fiind tradus în peste 20 de limbi.  Rătăcitorii este un cabinet de curiozităţi literare, un amestec de povestiri, mărturii, poveşti orientale, anecdote, consideraţii morale şi filosofice, ţesute într-un ansamblu în care toate se leagă. De-a lungul paginilor, vizităm aeroporturi, săli de aşteptare, camere de hotel, muzee. Apar teme ce depăşesc motivul iniţial al călătoriei. Este vizibil în special gustul autoarei pentru monstruozităţi anatomice şi colecţii de organe anormale. Avem de-a face cu o operă originală, cu o lectură în acelaşi timp uşoară şi profundă, cu o scriitură erudită, dar neostentativă, care ne face să ne gândim la faptul că până şi cei mai înrăiţi sedentari, până şi cititorii cei mai dependenţi de fotoliul lor nu sunt altceva decât nişte călători în trecere pe pământ.”
Le Magazine Littéraire 


Reymont, Władysław 
Pământul făgăduinţei/ Władysław Reymont; trad.: prof. Constantin Geambaşu. Bucureşti: Lider, 2011

Fiind tradus în 15 limbi şi bucurându-se de 2 adaptări cinematografice, Pamântul făgăduinţei, probabil cel mai cunoscut roman al scriitorului, creionează o panoramă socială a oraşului Lodz din timpul revoluţiei industriale. Asemeni unei arene a încleştării pentru supravieţuire, romanul accentuează efectele cangrenei morale care marchează deopotrivă destinul celor trei personaje principale – un german, un evreu şi un polonez, devenind astfel o acuză la adresa industrializării şi urbanizării necontrolate.
Concepută în maniera clasică a romanului frescă, scrierea oferă azi, după peste un secol de la apariţie, imaginea unui mecanism care, păstrând proporţiile, pare că se repetă în contextul iniţial al economiei de piaţă din ţările postcomuniste.


Korczak, Janusz 
Cum iubeşti un copil; Dreptul copilului la respect/ Janusz Korczak; trad. Vasile Moga; pref. Maja Wawrzyk.– Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2012

Janusz Korczak (pseudonimul lui Henryk Goldszmit, 1878/79-1942) activist social, medic pediatru, pedagog, profesor şi scriitor. După ce şi-a făcut studiile la Universitatea din Varşovia, între 1905 şi 1912 a lucrat la Spitalul de Copii Berson & Bauman din capitala Poloniei, completându-şi educaţia profesională în Elveţia, Germania, Franţa şi Anglia.   În 1912, a pus bazele unui orfelinat pentru copii evrei, cu un proiect inovator de mică societate auto-guvernabilă şi un program de cercetare pentru dezvoltarea psihologică şi existenţa socială a copiilor şi adolescenţilor găzduiţi acolo. În vara anului 1942, Korczak, împreună cu toţi angajaţii orfelinatului său şi cu toţi copiii aflaţi în grija lor, în jur de 200, au fost ucişi în lagărul de la Treblinka. Data exactă a morţii lor a rămas necunoscută. La Varşovia, a fost ridicat un monument dedicat memoriei tuturor. Gândirea lui Janusz Korczak s-a aflat la baza Convenţiei ONU privind drepturile copilului, adoptată în 1989.


Ostałowska, Lidia
Ţiganul tot ţigan: proză/ Lidia Ostałowska; trad. din lb.poloneză: Cristina Godun; cop.: Mihai Bacinski.– Ch.: Arc, 2011
Ciclul de reportaje prezentate în acest volum dezvăluie cele mai serioase probleme contemporane ale ţiganilor-romi. Autoarea descrie fenomene cu care se luptă sau cu care se confruntă tiganii din Europa postcomunistă. 
Lech Mróz

Gombrowicz, Witold

Jurnal. Vol. 1/ Witold Gombrowicz;trad. olga Zaicik, Cristina Godun.– Bucureşti: Editura RAO, 2010

Acest volum cuprinde textele jurnalului meu publicat în revista Kultura – completate cu fragmente care nu au cunoscut până acum lumina tiparului.
Witold Gombrowicz                                                                       
Considerat drept capodopera sa incontestabilă, Jurnalul seduce prin temele sale, toate aparţinând celor mai disputate probleme. Jurnalul este cu o rară obstinaţie istoria devenirii lui gombrowicz, care se demască pentru a se făruri necontenit sub ochii cititorilor săi. scriitorul este aşa cum şi-a propus singurul şi principalul personaj al jurnalului său. Jurnalul aduce lumină în ceea ce priveşte atitudinea agresivă, ironia, sarcasmul pe care Gombrowicz l-a avut… însingurarea sa rămânând trăsătura psihologică principală.
Olga Zaicik.

Expoziţie virtuală: Cărţile lui Witold Gombrowicz

Institutul Polonez din Bucureşti a făcut o donaţie frumoasă de cărţi polone traduse în limba română, bibliotecii „A. Mickiewicz”. Printre ele, romanele marelui scriitor Witold Gombrowicz (1904 -1969). Autorul a scris romane, piese de teatru şi lucrări cu caracter autobiografic. Majoritatea lucrărilor sale au fost concepute în Argentina, unde el a petrecut 24 de ani, asumîndu-şi statutul de scriitor polonez emigrant.Criza de identitate şi exilul apar frecvent în cele mai importante dintre romanele sale.«O personalitate fascinantă şi complexă, controversată, Gombrowicz a eclipsat multă vreme pe toţi ceilalţi creatori de literatură din diaspora polonă postbelică».«Pronunţat autoscopică şi inovatoare proza şi dramaturgia sa, i-a asigurat lui Gombrowicz un loc reputat în literatura de avangardă a Poloniei»- Stan Velea.


Gombrowicz, Witold
Ferdydurke/ trad. : Ion Petrică.- Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2005

Apreciată de critici drept una dintrec cele mai citite cărţi ale secolului XX, Ferdydurkeinaugurează temele şi motivele fundamentale ale operei lui Witold Gombrowicz: problema imaturităţii şi a adolescenţei, viaţa ca un teatru, criză socială şi culturală etc..
Bruno Schulz scria despre această carte: «Literatura noastră a uitat de mult de asemenea evenimente şocante şi descărcări, cum ne oferă romanul lui Witold Gombrowicz. Avem de-a face aici cu o manifestare obişnuită a talentului scriitoricesc, cu o nouă şi revoluţionară formă şi metodă a romanului şi în sfîrşit, cu o descoperire fundamentală, o anexare a unui nou cîmp al fenomenului spiritual, cu un tărîm al nimănui, unde doar o glumă iresponsabilă, un calambur şi un nonsens îşi face de cap»

Gombrowicz, Witold
Posedaţii/trad. şi pref. de Constantin Geambaşu.- Piteşti: Paralela 45, 2006

Un tînăr antrenor de tenis soseşte la conacul de la Polyka, transformat, de o familie de nobili scăpătaţi, în pension. Aici el urmeză să fie partenerul de joc al Maiei Ochołowska. Între modestul antrenor şi fata impulsivă şi foarte conştientă de originile ei aristocratice se dezvoltă o relaţie complexă şi imprevizibilă, care trece prin toate registrele, de la atracţie irezistibilă şi afinitate sufletească la ură şi dezgust. Toate acestea trezesc mânia logodnicului Maiei, aflat în misteriosul castel din vecinătatea conacului, unde îngrijeşte de un prinţ aparent sclerozat, cu gândul de a pune mîina pe averea acestuia. Treptat, evenimentele stranii de la castel prind în mreje toate personajele. Cum castelul ascunde mize nebănuite, fiecare se zbate să-i desluşească tainele. Evenimentele se precipită, iar acţiunea se mută pentru o vreme în mediul urban. Cultivând un limbaj dezinvolt, fără complicaţii stilistice, Posedaţiiintegrează acuitatea frescei sociale şi intensitatea trăirilor sufleteşti într-o naraţiune plină de suspans.

Gombrowicz, Witold
Trans — atlantic/ trad., postfaţă Ion Petrică. – Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2006

După debarcarea pe meleagurile argentiene, naratorul, Witold Gombrowicz, întîlneşte un milionar homosexual, îndrăgostit de un tînăr şi frumos polonez, pe care tatăl, un maior în rezervă, doreşte să-l înroleze în armata care se forma în Anglia pentru a lupta împotriva agresorului hitlerist. Conflictul între vechi şi nou, între bătrîn şi tînăr, între fidelitatea faţă de trecut şi fidelitatea faţă de viitor constituie doar un pretext, deoarece în esenţă, atenţia autorului se îndreaptă spre tradegia polonezilor din ţară.
În stilul său «poznaş, sclerotic, baroc, absurd» – după cum el însuşi defineşte -, suferinţele celor din emigraţie în raport cu soarta polonezilor «de dincolo de ape» sînt luate în derîdere şi nu pot fi prezentate decît într-o manieră grotească. Înfruntînd timpul şi reacţiile stârnite după publicarea lui, Trans — Atlantic, cel mai bizar şi mai controversat roman a lui Gombrowicz, rămîne un punct de reper în literatura universale.


Gombrowicz, Witold
Pornografie/ trad., postf.: Ion Petrică. – Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2007

Doi bărbaţi în vîrstă, Witold Gombrowicz şi Fryderyk, fac o vizită la conacul lui Hipolit S., unde devin martorii, dar, în bună măsură, şi autorii degradării «formelor», a autorităţilor şi a relaţiiolor interumane.
Cei doi încep, aşadar, să reconstruiască realitatea, iar punctul de pornire îl constituie slujba bisericească, în timpul căreia zăresc doi tineri de 16 ani ( Xenia şi Karol). Aceştia par a fi făcuţi unul pentru altul, aşa că îşi propun să-i apropie, în pofida faptului că între ei nu există nici o atracţie sentimentală. În această trudă regizorală este implicat şi un conducător legendar al conspiraţiei poloneze (Siemian). În cele din urmă, tensiunea presărată cu cadavre «se risipeşte în nimic», încheind o construcţie voit arteficială, în care se putea întrezări un atentat la adresa idealurilor politice ale polonezilor.


Gombrowicz, Witold
Cosmos/trad. şi postf.: Ion Petrică.- Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2007

În viziunea autorului, Cosmos«nu este un simplu roman care relatează o întîmplare — să zicem, o dragoste tragică. Este un roman despre însăşi autocrearea realităţii, despre modul stângaci, schiop în care se naşte din asocierile noastre … Cosmos este un roman care se autocreează în timpul scrierii. Este un negru, în primul rând negru, ceva ca un curent negru, învolburat, plin de vârtejuri, de obstacole, de revărsări, o apă neagră care poartă mii de resturi, iar un om priveşte şi e dus de ea…Negură, groază, noapte. Noapte străbătută de patimi violente, alterată de dragoste. Dumnezeu ştie…mie mi se pare că groaza Cosmosului va fi înţeleasă, dar nu atât de repede»

Gombrowicz, Witold

Bakakai/ trad.: Cristina Godun. – Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2008


Bakakai este numele unei străzi mărginaşe din oraşul Buenos Aires unde a locuit scriitorul Witold Gombrowicz. El a fost acel care a ales numele acestei străzi drept titlu…deoarece nu are nimic în comun cu subiectul cărţii.


Fapte de demult, uitate, umilinţe de demult şi ura de demult mă loveau la fel cum loveşte ciocănitoarea iarna copacii îngheţaţi şi nemiloşi, îmi făceau semn de după colţ cu degetul gros şi hidos. O, ce sărman eram acum, ca spălat până la piele de un jet continuu de apă, unde oare dispăruseră teama, frica, ruşinea şi stinghereala?  O clipa– m-am gandit, lăsând acele intrebari delicate fara raspuns– oare mi-am irosit viata? Oare numai păcatul, numai mizeria sunt profunde? Oare profunzimea se află în spatele unei unghii murdare? Şi distrat am scris cu degetul pe geam:„Vai de cel care renuntă la murdăria lui pentru curăţia altuia, murdăria este întotdeauna proprie, curăţia e mereu străina“.


Pe cei interesaţi de creaţia lui Witold Gombrowicz, îi invităm la biblioteca polonă «A. Mickiewicz».