Poezia polonă a săptămânii – Juliusz Slowacki

Juliusz Słowacki  născut în 1809, Cremeneţ, Ucraina
A fost un poet romantic polonez, unul dintre cei „Trei Barzi” ai literaturii poloneze. Operele sale sunt caracterizate de misticism și prezintă multe legături atât cu literatura orientală, cât și cu mitologia și cultura păgână a popoarelor slave care au locuit pe teritoriul Poloniei.

Sunt trist, Mântuitorule!

Peste ceruri

ai zugrăvit un curcubeu strălucitor;

În albastrul senin al apelor alini, sub ochii mei,

steaua de foc a zilei.

Dar, deşi pentru mine ai împodobit cerul şi marea,

sunt trist, Mântuitorule!


Toţi îşi înalţă capetele

asemenea spicului de grâu…

Doar eu sunt lipsit de orice bucurie.

Chipul meu le pare străinilor la fel.

Numai Ţie îţi voi descoperi

adâncul inimii mele.

Sunt trist, Mântuitorule!


Ca pe un copil care-şi strigă mama

când rămâne singur, 

mă podidesc lacrimile

privind la soarele care-şi aruncă din apă

ultimele săgeţi de lumină.

Deşi ştiu că mâine se vor ivi alte zori

cu încă şi mai multă strălucire,

sunt trist, Mântuitorule!


Sunt trist,

pentru că doar în vis 

mi-am cunoscut ţara în care m-am născut.

Şi pentru c-am fost pribeag fără adăpost

şi nu ştiu nici pe unde mi-o fi mormântul

în care-am să zac,

sunt trist, Mântuitorule!


Pentru că deasupra oaselor mele albite.

n-o să fie nici măcar o piatră

să le stea de pază.

Şi pentru că nu mi-a fost dat să mă pot odihni vreodată,

sunt trist, Mântuitorule!


Dar ştiu că, după moartea mea, 

atâtea mii de alţi muribunzi vor privi, 

ca şi mine acum,

curcubeul de lumină pe care îngerii Tăi

l-au zugrăvit, ca pe o coardă uriaşă,

peste bolta cerească.

Şi, în nimicnicia mea, îmi plec smerit capul – 

sunt trist, Mântuitorule!

Realizat de: şef – oficiu sala de lectură, Oxana Andreev