Implicarea bibliotecii «A. Mickiewicz» în activităţi cu accent polon, desfăşurate pe parcursul anului 2009.

Biblioteca de literatură şi cultură polonă «A. Mickiewicz», s-a implicat activ în promovarea culturii polone. Astfel pe parcursul anului 2009, biblioteca a petrecut diverse activităţi cu tematică polonă.
O direcţie de susţinere a dialogului interetnic a fost activitatea clubului «Dzień dobry, Polsko!».În cadrul clubului s-au desfăşurat cîteva şedinţe , cum ar fi:
Varşovia — capitala Poloniei,
Ziua Constituţiei Republicii Polonia,
Capodoperele literaturii polone,
Polonezi — Laureaţi ai Premiului Nobel,
Janusz Korczac — scriitor, pedagog, medic,
Jaroslaw Iwaszkiewicz — marele poet polonez,
Arta Poloniei, sec. XX.
S-a mai vorbit despre B. Prus, C. Milocz, F. Chopin, N. Kopernic.
Pentru elevii ciclului primar şi copiii de la grădiniţe am organizat ore de poveşti poloneze populare şi a autorilor W. Chotomska, T. Malepsza, S. Iachowicz, M. Konopnicka, M. Lange, I. Tuwim.
Serata muzicală «F. Chopin — vestitul compozitor polonez», a provocat un interes utilizatorilor faţă de muzica celebrului compozitor.
Profesoara liceului muzical «S. Rahmaninov», L. Bogacevscaia a povestit despre crearea Nocturnelor, Polonezelor, şi Sonatelor, scrise de F. Chopin. Elevii au ascultat muzica înregistrată pe CD de Rafal Blechacz, cîştigătorul premiului I la ediţia a XV, a Concursului Internaţional «F. Chopin» (Varşovia, 2005).
Serata «Creaţia poetică a tinerilor» a fost petrecută în bibliotecă în colaborarea cu «Uniunea tineretului polonez». Tinerii poeţi şi-au recitat poeziile în polonă, română şi rusă.
În luna noiembrie biblioteca a împlinit 2 ani de la inaugurarea sa. Acestui eveniment a fost consacrată Săptămîna Uşilor Deschise, care s-a desfăşurat între 8-12 noiembrie.
În cadrul Săptămîinii au fost petrecute diverse activităţi culturale printre care: Şedinţele clubului «Dzień Dobry, Polsko!», lansări de carte, ore de lectură, expoziţii de carte polonă.
Din cele mai importante numim:

Două lansări de carte:

E. Pumnea, Wiersze na zamówenie, Bălţi, 2009 (polonă)
O carte de poezie al E. Pumnea, originară din or. Bălţi, actualmente învaţă în Polonia. Cartea a fost prezentată de redactorul Helena Usova. Versurile au fost înterpretate de tineretul studios polonez.

Gr. Bosenco, «Arhitektor Valentin Wojcechowski», Chişinău, 2009 ( rusă).

O carte consacrată arhitectului cunoscut V. Wojcechowski, polonez de origine, care a proiectat şi a construit multe clădiri în Chişinăul anilor 50-70 şi care a împlinit la 30.11.2009, 100 ani de la naştere.
Pentru pici, în colaborare cu «Liga femeilor poloneze» a fost organizat un matineu «Obiceiuri şi tradiţii de iarnă în Polonia». Copii au recitat poezii în limba polonă şi au prezentat o scenetă «Legenda Sfîntului Nicolae».
În colaborare cu societatea «Odrodzenie», biblioteca a organizat concursul consacrat vizitei lui A. Mickiewicz în Basarabia (1825). Participanţii au prezentat eseuri, poezii, tablouri, creaţii muzicale puse pe poezia lui A. Mickiewicz, desene etc.

Biblioteca a prezentat o expoziţie amplă a creaţiei lui A. Mickiewicz, în română , rusă şi polonă. O comisie specială a apreciat lucrările propuse pentru concurs şi a decernat diplome pentru locurile 1,2,3; celorlalţi li s-au oferit certificate de participare.

Dialogul interetnic a fost susţinut de bibliotecă şi în cadrul Festivalului etniei polone, ed. a IX ( mai), Festivalul etniilor Moldovei ed. a IX ( septembrie), de Hramul oraşului (14 octombrie), la care biblioteca a prezentat ezpoziţie de carte polonă din diverse domenii. La expoziţia de carte, am prezentat documente tipărite, CD, reviste, care au valorificat cultura şi literatura polonă şi am promovat limba polonă.
La 15 octombrie biblioteca a participat la masa rotundă organizată de ABRM, (Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova) cu comunicarea: «Rolul bibliotecii polone «A. Mickiewicz», în susţinerea dialogului interetnic».
Colegii, bibliotecarii din Moldova au fost informaţi despre activitatea bibliotecii în valorificarea patrimoniului cultural al Poloniei, parteneriat cu societăţile polone din Moldova, problemele la zi a grupului etnic polon.
Pentru diaspora polonă la 18.11.2009, am organizat masa rotundă:
«Problemele la zi a societăţilor polone din Moldova» cu participarea delegaţiei Voievodatului Lubusk (capitala — Zielona Gora ) şi consulatului Republicii Polonia în Moldova. Au fost puse în discuţie problemele studierii limbii polone, achiziţiei de carte polonă pentru bibliotecă, activitatea grădiniţei de copii din familii polone, studii în Polonia etc. Toate serviciile de informare şi documentare ne-au permis să apropiem cultura Poloniei de Moldova.

Biblioteca «A. Mickiewicz» a participat cu expoziţii de cărţi şi stand, care a oglindit activitatea bibliotecii în anul 2009 la Festivalul «Polska Wiosna w Moldawii» (16-7 mai 2009) şi la Festivalul etniilor, ediţia a IX (20.09.2009)

În cursul anului am organizat expoziţii de carte polonă, care au oglindit diverse evenimente şi teme.
Numim cîteva:
F. Chopin — genialul compozitor polon,
Ziua Constituţiei Republicii Polonia,
Kultura Polska,
Donaţii de carte polonă,
Pentru copii:
Nowósci literackie,
Moje ulubione wiersze,
Książki dla dzieci.
Au fost înregistrate 24 referinţe bibliografice. Referinţe bibliografice sînt întrebări ale utilizatorilor la o temă anumită, în cazul nostru – Polonistica. Cititorii bibliotecii s-au interesat de următoarele informaţii.
Relaţii moldo-polone la începutul sec. XIV,
Parcurile Naţionale ale Poloniei,
Tradiţii catolice de Paşti la polonezi,
Romanele istorice ale lui H. Sienkiewicz, etc…
 Majoritatea activităţilor comune le-am organizat în parteneriat cu «Polska Wiosna w Moldawii», «Uniunea tineretului polonez» «Liga femeilor poloneze».