Viaţa şi activitatea lui Adam Mickiewicz în detalii


III parte


                     I parte                      II parte              
          
Deşi tatăl poetului făcea parte din mica nobilime, el deţinea doar o mică casă în Novogrudok. Resursele materiale ale familie erau deloc bune şi această situaţie îl făcea pe tatăl lui să muncească foarte mult pentru a putea întreţine toată familia sa. În acest, dacă nu sărac, atunci un mediu foarte simplu, a trăit Adam Mickiewicz în anii copilăriei, până la vârsta de 10 ani, când a fost dat la şcoala din Novogrudok. Această şcoală, la fel ca şi majoritatea altor şcoli de pe acele timpuri, din Lituania, era administrată de călugări şi anume – a Ordinului Dominican.
Şcoala avea 6 clase, pentru care programul prevedea următoarele obiecte: gramatica latino-poloneză, aritmetica, geografia, fizica, geometria, limba latină, religia, limba rusă, franceză, germana, desenul, la fel se mai studia istoria, dreptul şi logica.
Abilităţile care le poseda Adam şi în special memoria extraordinară, care îi dădea posibilitatea să memorizeze instant cele ascultate, nemaivorbind de cele citite, îi facilita foarte mult asimilarea informaţie noi. Pe de altă parte sănătatea precară şi neobişnuinţa către disciplina şcolară erau piedici serioase în trecerea cursului. În acest mod, poetul, în două din cele şase clase, a învăţat câte doi ani.
 Novogrudok
În linii generale, învăţătura lui mergea binişor şi era considerat unul dintre cei mai buni studenţi, deşi cel mai înalt nivel îl atingea rar şi se menţinea acolo foarte puţin timp.
Deja atunci, Adam Mickiewicz, avea alte interese, care nu aveau nimic în comun cu predarea seacă din şcoală: el a devenit dependent de lectură în special a romanelor şi deseori lectura seri întregi, iar fratele său, care a fost admis odată cu el, făcea temele.
Doar înainte de culcare, poetul îl ruga pe fratele său să-i citească în glas temele şi pentru el aceasta era suficient ca să memorizeze esenţialul. Citirea romanelor şi operelor poetice, acţiona puternic asupra imaginaţiei lui, manifestând dorinţa de a aduce la viaţă scenele preferate. De multe ori în joacă cu prietenii săi, el îl întruchipa pe Ian Sobieski sau alt personaj. Între timp, pe durata studiilor lui Mickiewicz, s-au desfăşurat două evenimente, care au avut o importanţă deosebită în dezvoltarea tânărului.
Primul a fost decesul tatălui său în mai 1812, care l-au forţat, din acest moment, să ajute după posibilităţi, familia îndurerată.
Cel de-al doilea eveniment, a avut un caracter mai general – începutul Războiul din 1812, dintre Rusia şi Napoleon, intrarea trupelor ultimului, printre care şi cele poloneze, în Lituania.


Sursa: Wikipedia; revistamagazin.ropoezie.ro   

                                                Va urma…