DONAŢII DE CARTE

Donaţie din partea familiei Ambasadorului, Bogumil Luft (2010)

1. Balcerowicz, Leszek. Libertate şi dezvoltare: economia pieţii libere. – Bucureşti: Compania, 2001. – 288 p.
2. Dajczer, Tadeusz. Meditaţii despre credinţă: la şcoala sfintei familii. – Bucureşti: Editura Tradiţie, 1999. – 218 p.
3. Geambaşu, Constantin. Ipostaze lirice şi narative. – Bucureşti: Editura MEDRO, 1999. – 226 p.
4. Geambaşu, Constantin. Maria Dąbrowska: proza interbelică. – Bucureşti: Editura MEDRO, 1996. -218 p.
5. Gombrowicz, Witold. Posedaţii. – Piteşti: Paralela 45, 2006. – 439 p.
6. Grotowski, Jerzy. Spre un teatru sărac. – Bucureşti: Editura UNITEXT, 1998. – 149 p. (+52 foto)
7. Huelle, Paweł. Mercedes — Benz: din scrisorile către Hrabal. – Iaşi: Polirom, 2004. – 203 p.
8. Kapuściński, Ryszard. Abanos. – Bucureşti: Paralela 45, 2002. – 351 p.
9. Krasiński, Zygmunt. Regele Władysław Herman. – Bucureşti: Editura CHRATER B., 1994. – 261 p.
10. Michnik, Adam. Restauraţia de catifea. – Iaşi: Polirom, 2001. – 345 p.
11. Michnik, Adam. Scrisori din închisoare şi alte eseuri. – Iaşi: Polirom, 1997. – 263 p.
12. Mickiewicz, Adam. Balade şi romanţe. – Bucureşti: Editura UNIVERS, 1998. – 70 p.
13. Mrożek, Sławomir. Dragoste în Crimeea: piese de teatru. – Bucureşti: Editura UNITEXT, 1998. – 174 p.
14. Mrożek, Sławomir. Opere alese: proză scurtă. – Bucureşti: Curtea veche Publishing, 2004. – 440 p.
15. Musiał, Grzegorz. În porumbar. – Bucureşti: Paralela 45, 2004. – 264 p.
16. Reymont, Władysław. Comedianta. – Bucureşti: Editura ROMCART, 1993. – 670 p.
17. Reymont, Władysław. Vampirul. – Bucureşti: Editura GARAMOND, 1950. – 192 p.
18. Rostworowski, Tadeusz. Din gîndirea filosofică a Papei Ioan Paul al II-lea. – Iaşi: Editura ARS LONGA, 1994. – 182 p. (+8 foto)
19. Sienkiewicz, Henryk. Pan Wołodyjowski. – Bucureşti: Editura GARAMOND,
f.a.. – 510 p.
20. Sienkiewicz, Henryk. Prin foc şi sabie. Partea 1. – Bucureşti: Editura GARAMOND, f.a.. – 420 p.
21. Sienkiewicz, Henryk. Prin foc şi sabie. Partea 2. – Bucureşti: Editura GARAMOND, f.a.. – 375 p.
22. Stasiuk, Andrzej. Cum am devenit scriitor: încercare de autobiografie intelectuală. – Bucureşti: Paralela 45, 2003. – 163 p.
23. Witkiewicz, Stanislaw Ignacy. Teatru. – Bucureşti: Editura UNITEXT, 1998. – 255 p.
24. Wojtyła, Karol. Poeme. – Bucureşti:S. C. «Diacon Coresi» – S.R.L., 1992. – 143 p.
25. Wyspiański, Stanisław. Nunta: dramă în trei acte. – Bucureşti: Paideia, 2007. – 260 p.
26. Velea, Stan. Istoria literaturii polone: literatura contemporană, proză, poezie, dramaturgie. Vol. 1. – Bucureşti: Editura MEDRO, 1995. – 435 p.
27. Velea, Stan. Plămada cărţilor: spovedanie prin ricoşet. – Bucureşti: Editura MEDRO, 1997. – 415 p.
28. Velea, Stan. Henryk Sienkiewicz. – Bucureşti: Editura MEDRO, 1998. – 294 p.

Donaţie din partea Ambasadei Republicii Polonia (2010)

1. A few Words about Solidarność and Poland. – Warszawa: The Lech Valeśa
Institute. – 32p. (+CD)
2. A Treasury of Polish songs. – Poland: Universal, 1998 (CD)
3. Chlabicz, Józef. Zwięzły słownik: polsko — rosyjski, rosyjsko — polski. –
Warszawa: Wydawnictwo Polonia, 1993. – 136 p. (4 exemp.)
4. Bieliński, Krzysztof. Lupa. Teatr: album foto. – Warszawa, [S. a.]. – 224 p.
5. Drumuri către Libertate prin «Solidaritate spre Europa». – Gdansk: Fundaţia Centrul Solidarităţii, [S. a.]. – 17 p.
6. East — Central Europe in European History: Themes & Debates. – Lublin, 2009. – 500 p.
7. Gravirovannye i litografirovannye portrety iz kolekcii F. F. Vigelâ = Portrety
grawerowane i litograficzne z kolekcji F. F. Wigla. – [S. l.]: Institut Adama Mickeviča, 2008. -160 p.
8. Henryk Mikołaj Górecki. – Warsaw: Adam Mickiewicz Institute, 2008. – 119 p. (2 exemp.)
9. Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei: Sobranie propovedej (8 audiokaset).- Warszawa, [ S. a.]
10. Jarzyna : teatr/ theatre. – Warszawa, 2009. – 312 p.
11. Karta. Vostočnaâ Evropa v XX veke: Izbrannye teksty iz pol΄skogo
ežekvartal΄nogo žurnala «Karta» (№1 — 36, 1991 — 2002). – Varšava, 2003. –
240 p. (2 exemp.)
12. Łódź. – Łódź: Galaktyka, 2004. – 96 p.
13. Mickiewicz, Adam. Ballady i romanse/ Inscenizacja i wybor tekstów: Adam
Hanuszkiewicz . – [S. l.], 1998 (VHS)
14. Mickiewicz: avec la participation de Jean — Michel Jarre. – [S.l.]: Polskie
wydownictwo audio vizuale, [S. a.](CD) (2exemp.)
15. Molodoe pol΄skoe kino: Institut Adama Mickeviča. – Varšava, 2008. – 112 p.
16. Nadzwyczajny Koncert w hołdzie Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu. – [S. l.], 2005 (DVD)
17. Przemyśe / fotograf — Gregorz Karnas. – Przemyśe, 2007. – [f.p.]
18. Polacy w Mołdawii: wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości
narodowych. Tom VIII. – Warszawa: Stowarzyszenie «Wspolnota Polska», 2004. – 124 p. (2 exemp.)
19. Poland in photos, 2009 (CD)
20. Prinke, Rafał T.. Poradnik Genealoga amatora. – Warszawa: Wydawnictwo Polonia,1992. – 211 p.
21. Prus, Bolesław. Pharaon / Translated from the polish by Christopher Kasparek. -Warsaw, Monterey, London: Polestor Publications, 2001. – 628 p.
22. Polskie obrzędy i zwyczaje / alcăt. Barbara Ogrodowska. – Warszawa: MUZA SA, 2004. -275 p.
23. Polskie stroje ludowe / alcăt. Elźbieta Piskorz — Branekova. – Warszawa: MUZA SA, 2003. – 204 p.
24. Reymont, Władysław St.. Chłopi: Lato. – Warszawa, 2000. – 199 p.
25. Reymont, Władysław St.. Chłopi: Tesień. – Warszawa, 2000. – 175 p.
26. Reymont, Władysław St.. Chłopi: Wiosna. – Warszawa, 2000. – 223 p.
27. Reymont, Władysław St.. Chłopi: Zima. – Warszawa, 2000. – 191 p.
28. Rysunki ze zbiorów lwowskiej galerii sztuki: zeszyt 1 szkice portretowe, 2007. -(Komplekt illûstracij)
29. Rysunki ze zbiorów lwowskiej galerii sztuki: zeszyt 2 szkice architektury, 2007. -(Komplekt illûstracij)
30. Solidarnost΄ 1980: 18 dnej, kotorye potrâsli mir.- Varšava. 2000. – 14 p. (5 exemp.)
31. Stadion Narodowy w Warszawie. – Warszawa: Narodowe Centrum Sportu. – 11 p. (2 exemp.)
32. The Visegrad Group — A Central European Constellation: Publication of the
occasion of the 15 th Anniversary of the Visegrad Group. – Bratislava: International Visegrad Fund, 2006. – 255 p. ( +CD)
33. Tourist Highlights of Poland. – Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna (DVD —2 exemp.)
34. Witold Lutosławski — a classic of 20 th — Century music. – Warszawa: Adam ickiewicz Institute, [S. a.]. -23 p.
35. Young polish cinema. – Warszaw, 2008. – 112 p.
36. Zakład Wytwarzania Pomocy Szkolnych Ziębice: Alfabetul polonez (Joc)
37. Zamoyski, Adam. Poland a history. – London: Harper Press, 2009. – 426 p.
38. Zieliński, Tadeusz A.. Szymanowski: Liryka i ekstaza. – Krakow: Polskie
Wydawnictwo Muczyczne, 1997. – 367 p.

Donaţie din partea Institutului Polonez din Bucureşti

1. Barborică, Corneliu; Nedelcu, Octavia. Nu e zână mai frumoasă… . – Bucureşti: Paideia,2007. – 208 p.
2. Bednnarski, Piotr. Zăpezile albastre. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 64 p. (2 exe.)
3. Brook, Peter. Împreună cu Grotowski: teatrul e doar o formă. – Bucureşti: Cheiron,2009. – 99 p. (2 exe.)
4. Chiţimia, Ion. C. Scrieri alese. – Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2008. – 435 p.(2 exe.)
5.. Fiut, Aleksander. A fi (sau a nu fi) central european. – Bucureşti: Do MinoR, 2007.- 225 p.(2 exe.)
6. Gombrowicz, Witold. Bakalai . – Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2007. – 191 p. (2 exe.)
7. Gombrowicz, Witold. Cosmos. – Bucureşti. – RAO International Publishing Company, 2007. – 160 p. (2 exe.)
8. Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. – Bucureşti. – RAO International Publishing Company, 2005. – 318 p. (2 exe.)
9. Gombrowicz, Witold. Pornografie. – Bucureşti. – RAO International Publishing Company, 2005. – 187 p. (2 exe.)
10. Gombrowicz, Witold. Posedaţii. – Piteşti . – Paralela 45, 2006. – 439 p. (2 exe.)
11. Gombrowicz, Witold. Trans-atlantic. – Bucureşti. – RAO International Publishing Company,2006. – 128 p. (2 exe.)
12. Grotowski, Jerzy. Spre un teatru sărac. – Bucureşti: Cheiron, 2009. – 211 p. (2 exe.)
13. Herbert, Zbigniew. Pan Cogito. – Bucureşti: Paideia, 2008. – 231 p. (2 exe.)
14. Iłłakowiczówna, Kazimiera. În şoaptă. – Bucureşti: Paideia, 2008. – 102 p. (2 exe.)
15. Kapuściński, Ryszard. Agonia imperiului. – Bucureşti: Nemira, 1996. – 315 p. (2 exe.)
16. Kapuściński, Ryszard. Călătorind cu Herodot. – Bucureşti: Art, 2008. – 318 p. (2 exe.)
17. Kolakowski, Leszek. Principalele curente ale marxismului. Vol. 2: Vîrsta de aur. – Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2010. – 462 p. (3 exe.)
18. Kolakowski, Leszek. Principalele curente ale marxismului. Vol. 3: Prăbuşirea . – Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2010. – 446 p. (3 exe.)
19. Kuczok, Wojciech. Mizeria: Antibiografie. – Iaşi: Polirom, 2008. – 218 p. (2 exe.)
20. Made in Poland: antologie de teatru polonez contemporan. – Bucureşti: Art, 2008. – 281 p. (2 exe.)
21. Markowski, Michał Paweł. Vâltoarea neagră: Gombrowicz, lumea, literatura. – Piteşti: Paralela 45, 2005. – 333 p. (2 exe.)
22.Masłowska, Dorota. Alba ca Zăpada şi roşu bolşevic. – Bucureşti: Editura Trei, 2008 . – 257 p. (2 exe.)
23. Mickiewicz, Adam. Sonete din Crimeea = Sonety Krimskie. – Bucureşti: Paideia, 2005. – 51 p. (2 exe.)
24. Miłosz, Czesław. Privind dinspre Golful San Francisco. – Piteşti: Paralela 45, 2007. – 217 p.
25. Mrożek, Sławomir. Opere alese. Vol II: Teatru 1. – Bucureşti. – Curtea Veche Publishing,2005. – 559 p.
26. Musiał, Grzegorz. În porumbar. – Bucureşti: Paralela 45, 2004. – 264 p.
27. Ryszard Cieślak, actor emblematic al anilor `60. – Bucureşti: Cheiron, 2009. – 125 p.
28. Słowacki, Juliusz. Kordian. – Bucureşti: Paideia, 2009. – 169 p. (2 exe.)
29. Stasiuk, Andrzej. Călătorind spre Babadag. – Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2007. – 311 p. (2 exe.)
30. Studii de imagologie polonă. – Bucureşt: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010 . – 405 p. (2 exe.)
31. Szpilman, Władysław. Pianistul: extraordinara poveste a supravieţuirii unui om în Varşovia: 1939-1945. – Bucureşti: Humanitas, 2004. – 225 p.
32. Vârcioroveanu, Maria. Kazimiera Iłłakowiczówna: o poloneză care a iubit România. – Bucureşti. – Paideia, 2008. – 166 p. (2 exe.)
33. Wyspiański, Stanisław. Nunta: dramă în trei acte. – Bucureşti. – Paideia, 2007. – 259 p. (2 exe.)
+ CD Zbigniew, Herbert. Pan Cogito / Institutul Polonez din Bucureşti, 2009 (2 exe.)

Donaţie de carte polonă din partea editurii Wydawnictwo Czarne (Polonia) (2011)

Director: Monika Sznajderman


Această donaţie ne-a fost  adusă în bibliotecă de Ambasada Republicii Polonia în Moldova, prin Ana -Maria Luft, soţia Ambasadorului Bogumil Luft.

1. Bargielska, Justina. Obsoletki. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010

2. Czaja, Dariusz. Lekcje ciemności. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2009

3. Górecki, Wojciech. Planeta Kaukaz. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010

4. Kujawska, Ewa. Dom Matgorzaty. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 20075. Malicki, Maciej. Takie tam.- Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006

6. Malicki, Maciej. Wszystko jest. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2005

7. Radłowska, Renata. Nowohucka telenowela. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2008

8. Sliwiński, Piotr. Dziki Kąt. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 20079. Smoleński, Paweł. Izrael już nie frunie. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007

10. Stasiuk, Andrzej. Czekając na Turka. Warten auf den Türken. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2009

11. Stasiuk, Andrzej. Ciemnylas. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007

12. Stasiuk, Andrzej. Noc. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2005

13. Stasiuk, Andrzej. Dukla. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2008

14. Stasiuk, Andrzej. Fado. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006

15. Stasiuk, Andrzej. Taksim. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2009

16. Stasiuk, Andrzej. Dojczland.- Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007

17. Stasiuk, Andrzej. Opowiesci galicyjskie. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2008

18. Stasiuk, Andrzej. Przez rzekę. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2001

19. Stasiuk, Andrzej. Tektutowy samolot. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2001

20. Taborska, Agnieszka. Wieloryb czyli przypadek obiektywny. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010

21. Varga, Krzysztof. Aleja niepodległości. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2010

Donaţie de carte din partea Institutului polonez din Bucureşti. (2012)

Donaţia constă într-un număr de 6 volume a autorilor polonezi, traduse în limba română.

1. Czara, Dusza; Sterian, Margareta. Antologia poeziei contemporane poloneze. – Piteşti: Editura Caii Verzi, 2011

2. Fronczek, Zbigniew Wlodzimierz. Povestire din Noaptea de Ajun. – Iaşi:Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2011

3. Kolakowski,Leszek. Principalele curente ale marxismului. – Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2009
4. Reymont, Wladyslaw. Pămîntul făgăduinţei: Editura Lider, 2011
5. Walesa, Lech. Drumul spre adevăr: autobiografie. – Bucureşti: Curtea Veche
Publishing, 2011

6. Psihoterapolitica: antologie de teatru polonez contemporan. – Bucureşti: Art, 2011