POLONIA ȘTIINȚIFICĂ: Maşinile ecologice Melex

Melex este unul dintre cei mai longevivi producători de mașini electrice din lume.05101127-1845612177 Istoria sa a început în 1971 în fabrica de avioane WSK PZL Mielec, Polonia.
Fiind nepoluante, Mașinile Melex sunt compacte și liniștite și au ca scop creșterea calității serviciilor oferite, precum și îmbunătățirea activității populaţiei. Prin utilizarea lor 100% ecologică, se diminuează mult  cheltuielile întreținerii unor astfel de vehicule pe o perioadă îndelungată de timp. Sunt ușor de manevrat în spații înguste și locuri greu accesibile și pot fi utilizate chiar și în spațiile interzise mașinilor dotate cu motor cu ardere internă. Mai mult de atât, ne scutește de impozite, taxe de înmatriculare, ulei și combustibil. Sunt echipate cu frână hidraulică, cu dublu circuit, iar bateriile se încarcă la prize standard de 220V. Majoritatea modelelor sunt omologate pentru drumuri publice și pot fi utilizate și în timpul iernii, deoarece sunt dotate cu cabină solidă și sistem de încălzire.
Brandul Melex este sinonim cu calitatea înaltă a produselor si tehnologia modernă, aspect confirmat de certificatele ISO 9001 si ISO 14001, fiind unul dintre producătorii principali în Europa , alături de „ESAGONO ENERGIA”- Italia, care oferă cele mai ECOlogice si performante maşini din punct de vedere al exigenţelor normelor de exploatare şi consum.
În anul 2004 a devenit o companie privată, fiind achiziţionată de către Andrzej și 363h-01Dorota Tyszkiewicz, fiind astfel intitulată  Melex A&D Tyszkiewicz Sp.  În această perioadă sunt puse bazele reţelei de dealeri J. Global şi sunt întroduse în ofertă vehicule speciale.
La dispozitia utilizatorului sunt mai mult de 50 de modele vehicule 100% electrice, din care majoritatea sunt predestinate drumurilor publice europene.

Vehiculele electrice MELEX sunt utilizate în:
–  Servicii de curăţenie şi întreţinere a căilor publice şi private
–  Municipalitaţi pentru servicii comunale şi salubritate
–  Amenajare şi întreţinere parcuri,  spaţii verzi şi de Agrement
–  Pentru misiunile de supraveghere urbană, patrulare şi poliţia comunitară
–  Agricultura ecologică, ecoferme, vânătoare, piscicultură
–  Zone agrement, faleze, hoteluri
–  Reclamă, evenimente, nunţi, petreceri
–  Distribuţia bunurilor în zona oraşului şi transport persoane
–  Ambulanţa, golf, handicap, servicii funerare, pompieri

Avantajele principale:
 Calitate de la producător cu experienţa de 45 ani
– Odată achiziţionată maşina electrică nu necesită cheltueli suplimentare ani de zile!
– Consum de energie scăzut de circa 1,2 euro la 100km.  parcurs
– Sunt un mijloc de transport intraurban cu emisii CO2 (g/km) – 0,0
– Uşor de manevrat şi utilizat şi în spaţii înguste şi locuri greu accesibile
– Parcursul cu o încarcare a bateriilor este între  60 si 130 km. – în funcţie de model, execuţie şi modul de utilizare şi conducere.

Sursa: melexautoagerpres.ro

POLONIA ŞTIINŢIFICĂ: Теория множеств Вацлава Серпинского

Вацлав Франциск Серпинский (Wacław Franciszek Sierpiński) – выдающийся польский
serpinskiy_vматематик. Один из основателей польской школы математики. Известен трудами по теории множеств, теории чисел, теории функций, а также топологии. Автор 724 статей и 50 книг.
Вацлав Франциск родился 14 марта 1882 года в семье врача Константина Серпинского.
В 1900 году поступил на физико-математический факультет Варшавского университета. После окончания получил степень кандидата наук и золотую медаль за работу в области теории чисел, затем год преподавал в женской гимназии Варшавы.
Когда  в 1905 году начались забастовки и школы были закрыты, Серпинский решил поехать в Краков готовиться к докторской диссертации. Он посещал лекции по математике, астрономии и философии в старинном Ягеллонском университете. Результатом стала степень доктора философии, которую Серпинский получил в 1906 году. Затем, в январе 1908 года, он стал членом Варшавского научного общества, а в июле, получив докторскую степень, начал читать лекции по теории множеств в Львовском университете. Спустя два года был назначен профессором и преподавал во Львове в течение шести лет,  опубликовав за это время три книги и множество статей.
Первая мировая война, перевернувшая судьбы миллионов людей, повлияла и на судьбу Серпинского. Математик в это время находился с семьей в России и, зацепившись за его немецкое подданство, семью сослали в Вятку. Русские математики Д.Ф. Егоров и  Н.Н. Лузин сделали все возможное, чтобы Серпинскому разрешили жить в Москве, где он стал работать вместе с Лузиным.
Весной 1917 года из польских газет  Серпинский  узнал, что Краковская академия наук избрала его членом-корреспондентом.
После окончания войны Серпинский вернулся во Львов. Однако вскоре ему предложили пост в Варшавском университете, в 1919 году он стал профессором в Варшаве и оставался им до конца своих дней.
В 1920 году Серпинский вместе со своим бывшим студентом Мазуркевичем основал  математический журнал «Fundamenta Mathematicae». Он стал редактором журнала,  главным направлением которого была теория множеств.
В 1921 году Серпинский был избран в Польскую академию и стал деканом факультета Варшавского университета, а в 1928 году стал вице-президентом Общества науки и литературы Варшавы (с ноября 1931-го – президент) и был избран председателем Польского математического общества.
Вацлав Серпинский участвовал в работе международных математических конгрессов в Торонто (1924), Болонье (1928), Цюрихе (1932) и Осло (1936). Был участником международной поддержки против политической травли в «деле Лузина» в 1936 году.
С приходом Второй мировой войны Серпинский работал в «Подпольном Варшавском университете». Он продолжал публиковать статьи, которые  посылал в Италию. Каждая статья заканчивалась словами: «Доказательства этих теорем будут опубликованы в «Fundamenta Mathematicae». Скрытый смысл этих слов означал: Sierpinsrk medal«Польша возродится!» Однако Польша потеряла множество талантливых людей во время оккупации, в том числе и математиков. Серпинский писал: «Более половины тех математиков, которые читали лекции в наших научных школах, были убиты. Это большая потеря для польской математики, которая успешно развивалась в ряде областей, особенно таких, как теория множеств и топология».
Дом Серпинского был разрушен в 1944 году, вместе с домом погибла библиотека – книги, рукописи, переписка, сам Вацлав попал в концлагерь.
В 1945 году после освобождения из лагеря Серпинский приехал в Краков, чтобы прочесть курс лекций в Ягеллонском университете, а осенью вернулся в Варшаву.
Профессор много работал по восстановлению родной alma mater, читал лекции в университетах Европы, Индии, Канады и США. Делал доклады и сообщения на симпозиумах и съездах. Правительство ПНР высоко оценило его деятельность. В 1949 году Серпинскому была присуждена Государственная премия первой степени, а в 1951-м выпущена памятная медаль с его барельефом.
С 1952 года Серпинский стал членом Польской академии наук, а с 1957 года – её вице-президентом.
В 1960 году Серпинский вышел на пенсию, но еще семь лет продолжал вести семинар по теории чисел в Польской академии наук.
Умер математик в возрасте 87 лет 21 октября 1969 года и был похоронен в Варшаве на Повонзковском кладбище, одном из старейших в польской столице месте захоронения многих известных деятелей польской истории и культуры.
Его вклад в мировую науку трудно переоценить. Он был удостоен почётных степеней университетов Львова (1929), Святого Марка в Лиме (1930), Амстердама (1931), Софии (1939), Праги (1947), Вроцлава (1947), Московского университета (1967).
Серпинский был почетным членом Академий и научных обществ в 17 странах. Его именем был назван кратер на Луне.

Sursa: koob.rudic.academic.rupubl.lib.ru; wreferat.baza-referat.ru