Wygraj bezpłatne studia!

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaczął działać specjalny program przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w językach polskim i angielskim w roku akademickim 2018/2019, podejmujących i odbywających kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Rekrutacja prowadzona jest na 66 bezpłatnych miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów.

Plakat UMCS-page-001

Ulotka UMCS-page-001

Ulotka UMCS-page-002

Informație în limba rusă puteți găsi aici: http://www.konkurstalenty.umcs.pl

 

Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego, Ministra Spraw ZagranicznychSkubidu6 Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP zostało ufundowane przez Fundację rodziny Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwi odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem programu jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (albo mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwia jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Szczegółowe wiadomości nt. Programu znajdą Państwo w załączonych ulotkach; dodatkowych informacji udziela Sekcja Szkół i Stypendiów, Dział Stypendiów i Konferencji Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, tel. 22-55-21-888, fax. 22-55-21-887.

Skubiszewski-scholarship2018

Skubiszewski-scholarship2018-ru